Rusza przetarg na nowe odcinki kanalizacji sanitarnej

Rusza przetarg na nowe odcinki kanalizacji sanitarnej

Do 21 grudnia 2021 roku miasto Mława czeka na zgłoszenia i oferty wykonawców, którzy podejmą się wybudowania łącznie ponad siedmiu kilometrów nowych odcinków kanalizacji. Przyszły wykonawca na ukończenie zadania będzie miał 11 miesięcy od daty podpisania umowy.

Nowe realizacje

Przez ostatnie kilka lat Mława wybudowała sieć kanalizacji sanitarnej na łącznie 72 ulicach miasta. Teraz oczekuje na zaplanowanie i wykonanie przyszłych odcinków, a to powinno stać się już niebawem. Miasto ogłosiło przetarg na trzy zlecenia. Pierwsze z nich dotyczy sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla Wólka, a to poskutkuje dostępem do kolektorów dla domów, które zlokalizowane są przy ulicach Moniuszki, części Batorego i Niecałej, Łącznej, Dworcowej, Ciasnej, Gdyńskiej, Żuromińskiej, Tęczowej, Niskiej, Ceglanej oraz przy Ośrodku Szkolenia Zawodowego Kierowców LOK. Długość sieci wyniesie 6,9 kilometra. Druga z realizacji będzie obejmować budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Baczyńskiego. Tutaj przyszły wykonawca wybuduje około 392 metrów sieci kanalizacyjnej. Z kolei trzecie zadanie będzie wykonywane przy ulicy Stefana Roweckiego „Grota”. Miasto planuje tutaj wybudować odcinek o łącznej długości około 305 metrów.

Kontynuacja projektu unijnego

Poza nowymi zleceniami Mława będzie kontynuować rozpoczęte już prace. Mowa tu o ulicach Malinowskiego, Grzybowej oraz części Batorego. Realizacja obejmie zatem więcej niż 2 kilometry kanalizacji sanitarnej. Nadmieńmy, że Mława podpisała wieloletni projekt na budowę kanalizacji sanitarnej. Wartość projektu to 39 163 506,02 zł. Miasto uzyskało dofinansowanie z funduszu UE w kwocie około połowy wartości projektu, a pozostałą część stanowi wkład własny miasta. Dla mieszkańców oznacza to, że w ramach trwającego projektu planowanie jest wybudowanie 40,79 kilometrów kanalizacji sanitarnej. W międzyczasie, poza projektem, miasto realizuje inne inwestycje w różnych częściach miasta. Docelowo mówi się o 75 kilometrach kanalizacji sanitarnej w mieście do końca 2023 roku.