Wymiana źródeł ciepła — dotacje 2021

Wymiana źródeł ciepła — dotacje 2021

Dotacje na wymianę źródeł ciepła już rozliczone. Miasto Mława na ten cel w bieżącym roku przeznaczyło ponad 176 tysięcy złotych. Około 23 tysięcy złotych pozostało niewydanych na ten cel.

Wymiana źródeł ciepła w liczbach

Przypomnijmy, że ustawa antysmogowa nakłada na mieszkańców wymianę kotłów starej klasy. Od 1 stycznia 2023 roku nie wolno będzie używać kotłów na paliwa stałe poniżej 3. klasy (wg europejskich norm emisji). Osoby zainteresowane dotacją do wymiany źródła ciepła i które spełniły warunki zawarte w uchwale Rady Miasta, otrzymały dofinansowanie. Łącznie pieniądze są już wypłacone 47 wnioskodawcom. Według danych średnia kwota dotacji w 2021 roku na wymianę kotła wyniosła 3 765,24 zł. Kilku mieszkańców zaplanowało wymianę źródła ciepła w nadchodzącym roku z powodu braku przyłączy gazowych. W latach 2017-2020 średnia kwota dotacji wyniosła blisko 6 tysięcy złotych. W tym przedziale czasowym ilość udzielonych dotacji to 312. Za spóźnienie w wymianie pieca grozi kara grzywny nawet do 5000 złotych.

Jak Polska walczy ze smogiem?

Jeśli chodzi o posiadaczy kominków, to obowiązek ich modernizacji istnieje do 2022 roku. W tym przypadku wymagana jest ich wymiana na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub jeśli to możliwe, ograniczenie wytwarzanego pyłu poprzez montaż odpowiednich urządzeń. Od roku 2028 będziemy mogli używać tylko kotły o minimalnej klasie równej 5. Warto zaznaczyć, że od lipca 2022 roku nie wolno spalać w urządzeniach dostarczających ciepło między innymi mułów i flotokoncentratów węglowych, mokrego drewna, węgla brunatnego i miału węglowego. Zanieczyszczenie powietrza to problem nie tylko Mazowsza, ale wielu regionów w całym kraju. Główną wadą projektu „Czyste Powietrze” była niska dostępność wśród osób, których dochody są najniższe. Ma się to zmienić od następnego roku. Sam proces uzyskania będzie znacznie łatwiejszy. Do tego celu samorządy będą powoływać operatorów, którzy będą w tym pomagać zainteresowanym.