Inwestycja za 5 mln zł właśnie ruszyła

Inwestycja za 5 mln zł właśnie ruszyła

Realizacja tej inwestycji nosi nazwę „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2326W Wiśniewo-Wola Szydłowska na odcinku od 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne”. Pierwszy etap prac już za wykonawcami. Polegał na rozebraniu starej warstwy jezdni. Trzeba było również wyciąć drzewa, które dotychczas uniemożliwiały poszerzenie jezdni. Istotnym elementem całego projektu jest budowa kanalizacji deszczowej. Łączny koszt inwestycji wynosi ponad 5 mln zł.

Droga powiatowa 2326 w rozbudowie

Zakres prac obejmuje odcinek drogi o długości prawie 1500 metrów. Finalnie szerokość jezdni wyniesie 6 metrów, co ułatwi ruch i zwiększy bezpieczeństwo na drodze na tym odcinku. Obok samej jezdni, po obu jej stronach znajdować się także będą chodniki. Nawierzchnię drogi firma realizują zlecenie wykona z asfaltu betonowego. Po obu stronach drogi będą krawężniki. Co więcej przy kościele rozpocznie się budowa parkingu z kostki. Dostępne będą także zjazdy z kostki betonowej. Taka modernizacja tego odcinka była niezbędna.