Duszpasterz niepełnosprawnych – ksiądz Stanisław Jurczuk, nowym patronem Powiatowego Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Mławie

Duszpasterz niepełnosprawnych – ksiądz Stanisław Jurczuk, nowym patronem Powiatowego Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Mławie

Duchowny, który zmarł w 2020 roku, ksiądz Stanisław Jurczuk, pełniący funkcję Prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, został wybrany na patrona Powiatowego Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Mławie. Był postacią znaczącą dla społeczności niepełnosprawnych, a teraz za sprawą tablicy pamiątkowej umieszczonej przy wejściu do placówki i portretu stworzonego przez Zdzisława Kruszyńskiego, będzie stale przypominał o swoim wkładzie.

Uroczystość mianowania patrona rozpoczęła się od mszy świętej w kościele Ducha Świętego. Po nabożeństwie miało miejsce uroczyste odsłonięcie wspomnianej wcześniej tablicy pamiątkowej. Honoru odsłonięcia jej dokonali bliscy ks. Jurczuka, a poświęcenia ceremonii dokonał ksiądz prałat dr Kazimierz Ziółkowski, pełniący rolę dziekana dekanatu mławskiego zachodniego.

W trakcie uroczystości odbyła się również ceremonia poświęcenia i przekazania specjalnie przystosowanych mikrobusów dla osób niepełnosprawnych. Prymitywne pojazdy trafiły do dwóch mławskich placówek: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

Oficjalna część wydarzenia miała miejsce w sali Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Spotkanie zakończyło się programem artystycznym, przygotowanym przez mieszkańców Centrum oraz uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej w Mławie. Wśród obecnych na uroczystości znajdowali się między innymi reprezentanci parlamentu, lokalne władze powiatowe oraz dyrektorzy instytucji i placówek powiatowych.