Bezrobocie w powiecie mławskim: zasiłki i warunki ich otrzymania

Bezrobocie w powiecie mławskim: zasiłki i warunki ich otrzymania

Na terenie powiatu mławskiego odnotowuje się stabilność w kwestii bezrobocia, które utrzymuje się na poziomie 5-6% od kilku lat. Według informacji z Powiatowego Urzędu Pracy, na koniec 2023 roku do rejestru bezrobotnych wpisanych było 1617 osób. Z tej liczby jedynie 225 osób spełniało wymogi pozwalające na otrzymanie zasiłku dla osób bez pracy.

Aby skorzystać z prawa do zasiłku dla bezrobotnych, konieczne jest spełnienie kilku kryteriów. Pierwszym z nich jest formalna rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy. Kolejnymi warunkami są brak umowy o pracę w jakimkolwiek wymiarze czasowym, zarówno na podstawie umowy zlecenia, jak i umowy o dzieło, a także nie prowadzenie działalności gospodarczej. Istotnym wymogiem jest również udokumentowanie rocznego okresu zatrudnienia ze składkami odprowadzanymi od wynagrodzenia nie niższego niż płaca minimalna w ciągu ostatnich 18 miesięcy.

Prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych przysługuje przez okres 6 miesięcy, jednak w rejonach o wysokim poziomie bezrobocia okres ten może być przedłużony do roku.

Ważne są również informacje dotyczące kwot zasiłków dla bezrobotnych, które obowiązują do 1 czerwca 2024 roku. Dla osób ze stażem pracy do 5 lat w pierwszych trzech miesiącach zasiłek wynosi 1193,60 zł brutto (1086,18 zł netto), a później obniża się do 937,30 zł brutto (852,94 zł netto). Osoby ze stażem od 5 do 20 lat mogą liczyć na zasiłek w wysokości 1491,90 zł brutto (1357,63 zł netto), który po pewnym czasie jest obniżany do 1171,60 zł brutto (1066,16 zł netto). Dla osób z ponad 20-letnim stażem pracy zasiłek wynosi 1790,30 zł brutto (1629,17 zł netto), a następnie jest obniżany do kwoty 1406,00 zł brutto (1279,46 zł netto).