Plan na wspieranie budowy przydomowych elektrowni wiatrowych z funduszem 400 mln zł

Plan na wspieranie budowy przydomowych elektrowni wiatrowych z funduszem 400 mln zł

Jeżeli myślisz o zbudowaniu własnej, domowej elektrowni wiatrowej, to jest dla ciebie dobra wiadomość. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w ramach programu Moja Elektrownia Wiatrowa, zarezerwował 400 milionów złotych na pomoc finansową dla takich projektów.

Zgodnie z informacjami od NFOŚiGW, dotacje będą dostępne dla przydomowych elektrowni wiatrowych o mocy aż do 20 kW i wysokości nie przekraczającej 30 metrów. Budowa magazynu energii musi być przewidziana do realizacji, a pojemność magazynu powinna wynosić co najmniej 2 kWh. Kluczowe znaczenie ma tu wykorzystanie pozyskanej energii przez tzw. prosumenta – osobę produkującą energię dla własnych potrzeb.

Potencjalny dofinansowanie to aż 50% kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu turbiny wiatrowej, jednak pula środków na ten cel nie może przekroczyć 30 tysięcy złotych. W przypadku magazynów energii, dofinansowanie może wynieść maksymalnie 17 tysięcy złotych. Dodatkowo, osoby starające się o dotację muszą być właścicielami budynku mieszkalnego.

Planowana instalacja ma znajdować się na działce należącej do wnioskodawcy, przy budynku mieszkalnym, dla którego będzie produkowany prąd. Niemniej jednak, niemożliwe jest uzyskanie dofinansowania dla budynków letniskowych czy sezonowych. Istotne jest także, że powierzchnia budynku używana do prowadzenia działalności gospodarczej nie może przekraczać 20% całkowitej powierzchni budynku.