Żegnamy zasłużonego mieszkańca Mławy

Żegnamy zasłużonego mieszkańca Mławy
fot. pixabay.com

Mława straciła ważnego mieszkańca. Odszedł w ten weekend po wielu latach pracy na rzecz młodych mieszkańców Mławy.

Pożegnanie

W sobotni ranek zmarł Tadeusz Grzywiński — wieloletni mieszkaniec Mławy, zaangażowany pracownik i aktywny obywatel. Przeżył 78 lat. 

Cennego dla społeczności Mławy człowieka pożegnali poniższymi słowami przedstawiciele lokalnej władzy, czyli Przewodniczący Rady Miasta Lech Prejs, Burmistrz Sławomir Kowalewski oraz radni.

”Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci TADEUSZA GRZYWIŃSKIEGO, Nauczyciela i wychowawcy młodzieży, harcerza, zaangażowanego społecznika. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Wychowankom śp. Tadeusza Grzywińskiego składamy wyrazy głębokiego współczucia”.

Ukształtował nowe pokolenia

Tadeusz Grzywiński to przykład osoby, o której pamięta się długo. Podczas wieloletniej pracy jako nauczyciel miał wpływ na edukację i kierowanie młodych ludzi. Nauczał w Szkołach Podstawowych nr 2, 3 i 6. Zostanie więc zapamiętany przez liczne roczniki uczęszczających do nich dzieci, ich rodziców oraz kadrę, która miała okazję z nim pracować.

Poza karierą nauczycielską udzielał się w harcerstwie, czym również inspirował nowe pokolenia. Latami pełnił funkcję Komendanta Hufca ZHP w Mławie, aby dbać o prawidłowe działanie lokalnego oddziału organizacji.

Miejscowy aktywista 

Oprócz pracy i hobby, jakim niewątpliwie pozostało dla niego harcerstwo, Tadeusz Grzywiński udzielał się też w miejscowej społeczności. Wieloletni prezes mławskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego identyfikował się z kolegami i koleżankami po fachu, walcząc o ich interesy. Ponadto przez 2 kadencje działał jako w Radzie Powiatu Mławskiego jako radny, a jego zasługi doceniono jeszcze za życia. Świadczą o tym bez wątpienia liczne nagrody i wyróżnienia, jakie otrzymał.