Witold Okumski zostaje nowym starostą powiatu mławskiego po tajnym głosowaniu

Witold Okumski zostaje nowym starostą powiatu mławskiego po tajnym głosowaniu

Podczas siódmej kadencji samorządu powiatowego, ster rządów w powiecie mławskim przejął Witold Okumski, wybrany na stanowisko starosty. W tajnym głosowaniu zdobył on 14 głosów, pokonując tym samym Michała Pola, który został wystawiony jako kontrkandydat. Okumski nie jest nowicjuszem w świecie samorządu. Od dwóch kadencji pełnił funkcję radnego gminnego, a przez pięć kadencji był radnym powiatowym. Przez jedną kadencję sprawował urząd przewodniczącego Rady Gminy Radzanów, podczas gdy w radzie powiatu był przewodniczącym dwukrotnie.

Na przewodniczącego rady powiatu został wybrany Jan Warecki, równie doświadczony samorządowiec, który przez wiele lat pełnił funkcję wójta gminy Wieczfnia Kościelna. Za jego kandydaturą opowiedziało się 15 radnych.

I sesja nowej kadencji została zwołana przez komisarza wyborczego, a początkowo nie przewidywała wyboru wiceprzewodniczących rady, starosty i zarządu. Plan ten jednak uległ zmianie w trakcie obrad, co sugeruje, że przed rozpoczęciem sesji w powiecie uformowała się koalicja i zostały uzgodnione kandydatury na kluczowe stanowiska. Patrząc na skład tej, jak się okazało, szerokiej koalicji można stwierdzić, że w jej skład wszedł m.in. radni z list Trzeciej Drogi (PSL), Koalicji Obywatelskiej oraz niektórzy radni z listy PiS. Ta większość w radzie sprawiła, że proponowane kandydatury były bez problemu przegłosowywane: Jan Warecki na przewodniczącego rady, Krzysztof Kwiatek oraz Artur Dębski na wiceprzewodniczących.

W kolejnym etapie wyborów, starostą mławskim został wybrany Witold Okumski. Nie był on jedynym kandydatem na to stanowisko, gdyż radna Krystyna Zając zaproponowała kandydaturę Michała Pola. 14 radnych opowiedziało się za Okumskim, podczas gdy Pola poparło 5 radnych.