Udało się zdobyć nowe środku na III etap budowy alei Świętego Wojciecha w Mławie

Udało się zdobyć nowe środku na III etap budowy alei Świętego Wojciecha w Mławie

Jak wynika z ustaleń, udało się pozyskać brakujące środki na III etap budowy alei Świętego Wojciecha. Kwota pochodzi z kolejnej transzy Polskiego Ładu i wynosi 30 milionów złotych. Sprawdź, co wiadomo w tej sprawie.

30 milionów dla Mławy na al. Św. Wojciecha

Jak się okazuje środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynoszą dokładnie 29 mln 925 tys. zł. Są one w całości przeznaczone na budowę III etapu al. Świętego Wojciecha. Cala pozyskana kwota stanowi 95% szacowanej łącznej wartości inwestycji, która według wyliczeń wynosi 31 500 000 zł. Z całej tej kwoty wkład miasta stanowi 1 575 000 zł.

Radosne wiadomości przekazane na konferencji prasowej

Wiadomość o pozyskanych środkach przekazała poseł na Sejm RP Anna Cicholska. Miało to miejsce 30 maja, podczas konferencji prasowej w Miejskim Domu Kultury w Mławie. Burmistrz Sławomir Kowalewski wyraził swoją wdzięczność za kolejne wsparcie udzielone Mławie i życzliwość działającej w naszym regionie parlamentarzystki.

III etap budowy – co wiadomo?

Według planów trzeci odcinek al. Świętego Wojciecha ma połączyć ulicę Płocką z drogą krajową nr 7. Tutaj należy odpowiedzieć, że chodzi o starą siódemkę. Wraz z dwoma poprzednimi etapami traktu utworzy wygodny i bezpieczny ciąg komunikacyjny łączący ul. Graniczną właśnie z „siódemką”. Według planowanych założeń cała inwestycja obejmuję budowę jezdni o szerokości 7 m. Oprócz jezdni powstanie również chodnik o szerokości 2 m po obu jej stronach, ścieżka rowerowa o szerokości minimum 2 m po jednej stronie. Dodatkowo odnowiona zostanie kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna. Dodatkowo ma powstać również oświetlenie uliczne i zjazdy do przyległych nieruchomości.

Jak wyglądały wcześniejsze etapy?

Pierwsze środki na remont tego odcinka miasto uzyskało już w 2021 roku. Wówczas zostały zmodernizowane takie budynki jak Miejski Dom Kultury, Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej i Miejska Biblioteka Publiczna. Udało się również dokonać modernizacji oświetlenia ulicznego. W ramach tej akcji zostało ono wymienione na ekologiczne i oszczędne oświetlenie ledowe.