Promocja literatury polskiej podczas 12. Narodowego Czytania w parku miejskim

Promocja literatury polskiej podczas 12. Narodowego Czytania w parku miejskim

12. edycja Narodowego Czytania odbyła się w sobotę, 9 września 2023 roku, punktualnie o godzinie 12:00, w miejscowym parku. Głównym zamiarem tego wydarzenia jest nie tylko propagowanie czytania jako takiego, ale także przybliżenie społeczeństwu cennych dzieł literatury polskiej.

W bieżącym roku głównym punktem programu było czytanie fragmentów utworu Elizy Orzeszkowej, „Nad Niemnem”. Prezydent Andrzej Duda, w liście napisanym na tę okazję, scharakteryzował tę powieść jako nastrojową i napisaną barwnym językiem, ale przede wszystkim donośną i sugestywną w swoim patriotycznym przekazie.

Podczas spotkania uczestnicy mieli szansę zgłębić niepowtarzalny świat nadniemeńskiej przyrody przedstawionej w książce. Mogli również bliżej poznać charakterystyki głównych bohaterów – członków rodzin Bohatyrowiczów i Korczyńskich, ich posiadłości oraz ówczesne zwyczaje.

Czytelnicy, jako forma wdzięczności za udział w wydarzeniu, otrzymali małe upominki. Każdy z nich został obdarowany kartą uczestnika Narodowego Czytania z pamiątkowym stemplem i zakładką do książki z cytatem z tegorocznej lektury. Całe spotkanie przebiegało w ciepłej, słonecznej atmosferze.