Plan budowy wysypiska na ulicy Kolejowej w Mławie spotyka się z oporem burmistrza

Plan budowy wysypiska na ulicy Kolejowej w Mławie spotyka się z oporem burmistrza

Planowana inwestycja, mająca na celu utworzenie punktu przeładunku i składowania odpadów na mławskiej ulicy Kolejowej, spotkała się z głośnym sprzeciwem burmistrza tego miasta. Zaproponowane miejsce dla nowego obiektu znajduje się w bliskim sąsiedztwie galerii handlowej Stacja Mława oraz obszarów o wysokiej gęstości zabudowy mieszkalnej.

Przed uruchomieniem takiego punktu, inwestor musi spełnić szereg formalności, które obejmują również uzyskanie zgody urzędu miejskiego. Urząd Burmistrza Miasta Mławy otrzymał oficjalny wniosek w tej sprawie 23 sierpnia 2023 roku. Wniosek dotyczy wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla planowanej inwestycji.

Potwierdzają to informacje, które dotarły do redakcji lokalnego portalu Nasza Mława. Planowane miejsce pod punkt zbierania i przeładunku odpadów znajduje się w bezpośredniej bliskości wielu domów mieszkalnych i centrum handlowego Stacja Mława, co wywołało silne emocje mieszkańców tych obszarów.

O oporze ze strony burmistrza Sławomira Kowalewskiego informuje także mławski ratusz. W oświadczeniu opublikowanym na oficjalnych kanałach informacyjnych urzędu miasta 21 września 2023 roku po godzinie 16, burmistrz jasno wyraził swoje niezadowolenie z planowanej inwestycji.