Nowy sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Nowy sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Dobra wiadomośc dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej. Druhowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Mławie otrzymali już nowy sprzęt. Jednostki, które otrzymały sprzęt znajdują się przy ul. Padlewskiego i przy ul. Piekiełko. Przypomnijmy, że sprzęt strażacki został zakupiony z funduszy  Miasta Mława. Sprawdzamy, co wiadomo na ten temat i jak przebiegało oficjalne wręczenie zakupionych przedmiotów. 

Nowy sprzęt w Mławie

Oficjalnego przekazania odbyło się w piątek 30 września 2022 r. W uroczystości brał udział Burmistrz Miasta i Prezes Zarządu Miejskiego OSP w Mławie, Sławomir Kowalewski, który dokonał wręcznia zakupionego sprzętu. Przypominamy, że jednostka z siedzibą przy ul. Padlewskiego ubiegała się o dofinansowanie zakupu sprzętu w związku ze szkoleniem kandydatów na strażaków ratowników. Niestety nie udało się uzyskać środków finansowych na ten cel. Miały one pochodzić z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ze względu na zaistniałą sytuację, Burmistrz miasta sam przeznaczył środki na ten cel. Uznał, że żądania jednostki są podstawne i należy zakupić niezbędny sprzęt. Na ten cel wyznaczył  20 000 zł na ten cel. Burmistrz, Sławomir Kowalewski oficjalnie przekazał druhom specjalistyczny sprzęt. Znalazły się tam ubrania specjalne FHR 008, kominiarki, hełmy z latarkami, buty specjalne, rękawice specjalne i ubrania koszarowe.

Nowy sprzęt dla jednostki przy ul. Piekiełko

Dokładnie tego samego dnia nowy sprzęt uzyskał także oddział Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Piekiełko. Ubrania koszarowe, które przeznaczył Burmistrz  odebrał prezes jednostki, Kazimierz Smoliński. Mamy nadzieję, że sprzęt posłuży strażakom jak najdłużej.