Nowy sposób działania cyberprzestępców: wyłudzanie danych i pieniędzy pod przykrywką Komendanta Głównego Policji i Prokuratora Generalnego

Nowy sposób działania cyberprzestępców: wyłudzanie danych i pieniędzy pod przykrywką Komendanta Głównego Policji i Prokuratora Generalnego

Podstępna metoda działania przestępców związana z elektronicznym oszustwem została ostatnio ujawniona. Istotą tego procederu jest zastosowanie zastraszających korespondencji, które mają na celu wyłudzenie danych i funduszy od niczego nieświadomych ofiar. W treści takiej fałszywej wiadomości sugeruje się, że odbiorca powinien jak najszybciej odpowiedzieć na dołączone wezwanie. Przestępcy starają się nadać swoim działaniom pozory prawdziwości, podszywając się pod takie autorytety jak Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń czy Ministerstwo Sprawiedliwości Prokurator Generalny Adam Bodnar. O takich praktykach informują służby specjalne.

Główne Biuro ds. Przeciwdziałania Cyberprzestępczości donosi o postępowaniu cyberprzestępców, którzy w ramach nowej kampanii rozsyłają sfałszowane wiadomości e-mail. Podmiotem, który rzekomo jest nadawcą tych korespondencji, jest Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń.

Z treści tych oszukańczych wiadomości wynika, że osoba, która je otrzymała, powinna bezzwłocznie odpowiedzieć na wezwanie, które jest załącznikiem do wiadomości elektronicznej. W celu nadania prawdziwości swoim działaniom, cyberprzestępcy fałszywie podpisują takie korespondencje nazwiskami Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia i Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, który jest rzekomym przedstawicielem Ministerstwa Sprawiedliwości.