Nowsze możliwości zdrowotne dla seniorów i młodzieży

Nowsze możliwości zdrowotne dla seniorów i młodzieży

Od dnia dzisiejszego wprowadzona została nowelizacja ustawy, która wpływa na zwiększenie liczby osób uprawnionych do otrzymywania bezpłatnych leków. Grupa ta obejmuje teraz dzieci poniżej 18 roku życia oraz osoby starsze, które przekroczyły 65 rok życia. Od 1 września planowane jest udostępnienie leków z odpowiedniego wykazu w aptekach bez dodatkowych opłat.

Zanim doszło do zmiany, prawo do bezpłatnych leków gwarantowane przez ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, było przyznane osobom, które ukończyły 75 lat. Wykaz tych leków był dostępny w Ministerstwie Zdrowia. Aktualna modyfikacja obniża jednak ten próg wiekowy o 10 lat, do 65 roku życia, a także rozszerza krąg beneficjentów o osoby niepełnoletnie.

W rezultacie tych zmian, z darmowych leków będzie mogło skorzystać szacunkowo 16 milionów obywateli Polski. Oczekuje się, że koszt dla państwa wyniesie około 2,4 mld złotych.