Nowa Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Mława

Nowa Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Mława

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 181/2023 wydanym dnia 29 sierpnia 2023 roku, oficjalnie powołano Miejską Komisję Wyborczą, której głównym zadaniem jest nadzorowanie procesu wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Mława. W jej skład wchodzi Adam Powązka reprezentujący młodzież, pani Zofia Kazimierska pełniąca rolę opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Mława oraz Agnieszka Puzio-Dębska będąca pracowniczką Urzędu Miasta Mława.

Dzięki temu postanowieniu, rozpoczęto proces wyboru nowych reprezentantów do szóstej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Mława. Ta instytucja stanowi ważną platformę dla młodych mieszkańców naszego miasta, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie Mławy, umożliwiając im aktywny udział w życiu społeczności lokalnej.

W związku z tym Miejska Komisja Wyborcza podjęła decyzję o przeprowadzeniu wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Mława dnia 3 października 2023 roku.

Zwracamy się z uprzednim apelem do wszystkich szkół – zarówno podstawowych, jak i ponadpodstawowych, niezależnie od ich statusu – publicznych czy niepublicznych – o zapoznanie się z odpowiednimi dokumentami i podjęcie niezbędnych kroków mających na celu sprawną realizację wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Mława w każdej z placówek edukacyjnych w Mławie.

Kultura