Marta Siemianowska i Ewa Butryn otrzymały tytuł nauczyciela mianowanego

Marta Siemianowska i Ewa Butryn otrzymały tytuł nauczyciela mianowanego

Dwie nauczycielki z Mławy, Marta Siemianowska i Ewa Butryn, osiągnęły kolejny poziom w swojej karierze zawodowej. Siemianowska, pracująca jako pedagog przedszkolny w Zespole Placówek Oświatowych nr 2, oraz Butryn, odpowiedzialna za współorganizację edukacji specjalnej w Szkole Podstawowej nr 6, otrzymały akty mianowania. Ceremonia wręczenia dokumentów odbyła się 4 grudnia, a przysięgę złożyły one przed Burmistrzem Miasta Mława – Sławomirem Kowalewskim.

Podczas uroczystości obie nauczycielki zadeklarowały swoje zobowiązanie, odczytując rotę ślubowania. Ich deklaracja obejmowała rzetelne pełnienie obowiązków nauczycielskich, dążenie do rozwijania osobowości uczniów i siebie samych, jak również kształtowanie młodego pokolenia w duchu miłości do Ojczyzny i szacunku dla Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Akt mianowania jest formalnym potwierdzeniem, że nauczyciel osiągnął kolejny stopień w swojej karierze zawodowej. Aby osiągnąć ten status, nauczyciel musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, zaliczyć staż trwający co najmniej 2 lata i 9 miesięcy (lub krócej, jeżeli przepisy uległy zmianie) oraz zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Burmistrza Miasta Mława. Komisja egzaminacyjna składała się z przedstawiciela organu prowadzącego, pełniącego rolę przewodniczącego, przedstawiciela organu nadzorującego edukację, dyrektora szkoły, w której nauczyciel pracuje, a także dwóch ekspertów wyznaczonych przez Ministra Edukacji i Nauki.

Dnia 17 listopada 2023 r. Marta Siemianowska i Ewa Butryn przystąpiły do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Obydwie pomyślnie przeszły ten proces, co potwierdza fakt otrzymania aktu mianowania.