Kontrola zwolnień lekarskich przez ZUS – wyniki i metody

Kontrola zwolnień lekarskich przez ZUS – wyniki i metody

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podał do wiadomości publicznej rezultaty kontroli zwolnień lekarskich, które były przeprowadzane na przestrzeni stycznia aż do września 2023 roku. W tym okresie, na terenie Mazowsza, ZUS przeprowadził ponad 57 tysięcy kontroli zwolnień lekarskich. Efektem tych działań było odbieranie świadczeń dla 3265 osób, co skutkowało wstrzymaniem wypłat zasiłków na sumę przekraczającą 3,3 miliona złotych.

ZUS stosuje dwie metody kontrolowania zwolnień lekarskich: analizowania ich prawidłowego wykorzystania oraz badania słuszności orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy.

W ramach sprawdzeń dotyczących prawidłowego korzystania ze zwolnień lekarskich, pracownicy ZUS-u kontrolują czy pacjent nie podejmuje pracy pomimo niedyspozycji zdrowotnej lub czy nie wykonuje innych działań, które mogą opóźnić jego powrót do pełni zdrowia – mówi Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim. Informuje on również, że taki rodzaj kontroli mogą przeprowadzić także pracodawcy zatrudniający powyżej 20 pracowników.