Bezdomni w Mławie – kogo zawiadomić i jak reagować?

Bezdomni w Mławie – kogo zawiadomić i jak reagować?

Bezdomność z roku na rok dotyka coraz większą grupę ludzi. Szczególnie niebezpieczna jest zimą, kiedy temperatura za spada poniżej zera. Łatwo wtedy o wyziębienie organizmu. Problem ten dotyczy także naszego miasta. Jak informują funkcjonariusze Straży Miejskiej w Mławie, codziennie patrolują oni potencjalne miejsca, w których mogą przebywać bezdomni. Do takich miejsc należy zaliczyć przede wszystkim pustostany, klatki schodowe, ogródki działkowe lub parki i skwery. Straż Miejska apeluje również o pomoc, tak naprawdę każdy z nas może spotkać osoby bezdomne, dlatego istotna jest wiedza, w jaki sposób należy postępować.

Jak prawidłowo reagować?

Jak informuje Straż Miejska, niestety bardzo często jest tak, że takie osoby odmawiają pomocy. W przypadku Mławy w sezonie zimowy odbyło się sześć interwencji, a tylko jedna osoba wyraziła chęć pomocy. Osoba bezdomna wyraziła zgodę na pobyt w ośrodku dla bezdomnych w Miączynie. Pozostałe osoby, które odmówiły pomocy, zostały poinformowane, gdzie mogą się zgłosić. Sytuacja osób bezdomnych na terenie całego miasta monitorowana jest także przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Także oni bardzo często spotykają się z odrzuceniem ich pomocy przez bezdomnych. Skuteczne niesienie pomocy bardzo często utrudnia także społeczne przyzwolenie społeczne na pobyt osób bezdomnych na prywatnych posesjach.

Jak mogą pomóc mieszkańcy Mławy?

Jeśli widzimy osobę bezdomną, starszą i wyraźnie niezaradną, która przebywa w pustostanach, miejscach, które nie są ogrzane, należy bezzwłocznie reagować. Takie osoby nie mają ciepłego miejsca do spania, nie spożywają ciepłych posiłków. Takie osoby należy zgłosić do Straży Miejskiej lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodatkowo każdego roku MOPS realizuje projekt, który skierowany jest właśnie do mieszkańców w trudnej sytuacji życiowej i bezdomnych. Również mieszkańcy mogą pomóc, dostarczając żywność, ciepłe ubrania, obuwie oraz środki czystości do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który mieści się przy ulicy Narutowicza 6. Akcja trwa nieprzerwanie.

Warto pamiętać, że ten problem dotyczy każdego miejsca. Warto zatem być czujnym w każdym momencie. O tym problemie informowaliśmy także w przypadku Krotoszyna, tam powstały specjalne noclegownie dla osób bezdomnych.