Uwaga! Bardzo ważny komunikat – ruch kolumn wojskowych. Nie wolno robić zdjęć!

Uwaga! Bardzo ważny komunikat – ruch kolumn wojskowych. Nie wolno robić zdjęć!

Bardzo ważny komunikat, od 1 maja 2022 do końca miesiąca w Polsce odbędzie się ruch kolumn wojskowych. Całość zaplanowana jest zgodnie z ćwiczeniami, które przeprowadzają polskie siły zbrojne. W trakcie tych przejazdów, wojsko apeluje o to, aby chronić dane dotyczące przejazdów. Dlatego absolutnie nie należy wykonywać zdjęć. 

Ćwiczenia wojskowe na terenie całej Polski

Przegrupowania miały zostać ściśle skoordynowane z władzami, także tymi na szczeblu lokalnym. Do końca maja odbędzie się ruch kolumn pojazdów wojskowych po drogach województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. W tym czasie pojazdy wojskowe będzie można spotkać na drogach krajowych, autostradach i drogach ekspresowych. W związku z odbywającymi się ćwiczeniami, przejazd wojskowych samochodów może być również wykorzystany przez uczestników ćwiczeń. Prawdopodobnie przejazd zostanie wykorzystany do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych, a także współpracy z państwami gospodarzami.

Przejazd pojazdów głównie nocą

Wojsko ma plan na to, aby zminimalizować utrudnienia w ruchu. W związku z tym, pojazdy biorące udział w ćwiczeniach zazwyczaj będą poruszać się w nocy. Może się jednak wydarzyć, że spotkamy je na drogach w trakcie dnia, a nawet w trakcie szczytu godzin. Przejazdy kolumn wojskowych będą eksportowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i pododdziałów regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z policją.

Ważna informacja i przekaz

Wojsko polskie apeluje o przekazywanie informacji oraz udostępnienia zdjęć oraz filmów z przejazdu. Jest to szczególnie ważne, aby w żaden sposób informacje o pojazdach, ich lokalizacji, dacie i godzinie przejazdów oraz dane dotyczące wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Publikowanie takich w sieci danych może zagrażać bezpieczeństwu oraz nieść negatywne konsekwencje dla całego systemy bezpieczeństwa i obrony.