Unikalna wystawa "Słowo w walce o wolność" w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej do 2024 roku

Unikalna wystawa "Słowo w walce o wolność" w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej do 2024 roku

Wystawa zatytułowana „Słowo w walce o wolność” jest dostępna dla zwiedzających do 13 lutego 2024 roku w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, znajdującej się w przestrzeni przeznaczonej na tymczasowe ekspozycje. Prezentowany zbiór obejmuje różnorodne materiały publikowane w czasie oporu przeciwko reżimowi komunistycznemu, takie jak grafiki satyryczne, książki wydane konspiracyjnie oraz publikacje okolicznościowe. Oficjalne otwarcie wystawy miało miejsce 13 grudnia i zapewniło mieszkańcom Mławy jedyny publiczny symbol upamiętniający rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w 1981 roku.

Pierwsza prezentacja tej unikalnej wystawy odbyła się w grudniu 2021 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie. Główną osobą stojącą za tym projektem, zarówno pod względem kreatywnym, jak i wykonawczym, był dyrektor biblioteki, Lech Zduńczyk. Przed wprowadzeniem stanu wojennego Zduńczyk był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, a po jego wprowadzeniu zaangażował się w działalność podziemną i kolportaż wydawnictw drugiego obiegu. Aktualna wystawa prezentowana w Mławie została uzupełniona o materiały zgromadzone przez Andrzeja Dusińskiego i Marka Głowackiego oraz eksponaty dostarczone przez Zbigniewa Ruszkowskiego.

„W Ciechanowie możliwe było zorganizowanie takiej wystawy już dwa lata temu, ale w Mławie natrafialiśmy na różne przeciwności, takie jak remont muzeum czy inne nieprzewidziane okoliczności. Mimo wszystko, jesteśmy wdzięczni, że udało się nam zrealizować ten projekt, zwłaszcza że głównym twórcą jest mieszkaniec Mławy. Ta wystawa powinna być prezentowana przede wszystkim w Mławie” – powiedział Mirosław Koźlakiewicz podczas ceremonii otwarcia, dziękując Andrzejowi Dusińskiemu za wkład w organizację wystawy.