Proces konsultacji dotyczący ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w Mławie

Proces konsultacji dotyczący ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w Mławie

Nadszedł czas, aby obywatele Mławy zabrali głos na temat propozycji restrykcji nocnej sprzedaży alkoholu. Proces konsultacji, mający na celu zebranie opinii lokalnej społeczności, jest już otwarty. Obywatele mogą wyrazić swoje poglądy, wypełniając specjalne ankiety i wysyłając je do Urzędu Miasta.

Jeśli przyjęte zostaną nowe przepisy, zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywał od godziny 22:00 do 6:00 rano. Regulacje te obejmować mają wszystkie punkty detalicznej dystrybucji napojów alkoholowych, w tym sklepy spożywcze czy stacje benzynowe.

Inicjatywa przeprowadzenia konsultacji wynika z wniosku złożonego przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która apelowała do Urzędu Miasta o podjęcie takich działań. Członkowie komisji otrzymywali liczne zgłoszenia dotyczące niewłaściwych zachowań spowodowanych spożyciem alkoholu, takich jak bójki czy awantury. Przewodnicząca komisji, Małgorzata Błazińska, zaznaczyła, że wiele incydentów miało miejsce w nocy i dotyczyło osób pod wpływem alkoholu. Wśród negatywnych skutków były nie tylko zakłócenia spokoju publicznego, ale także konieczność częstych interwencji ze strony służb porządkowych.