Polski rząd rozpoczyna intensyfikację działań przeciwko oszustwom SMS

Polski rząd rozpoczyna intensyfikację działań przeciwko oszustwom SMS

W Polsce coraz większą wagę przykłada się do walki z fałszywymi wiadomościami tekstowymi, które stają się narzędziem oszustów. Wdrażana jest ustawa mająca na celu eliminację nadużyć w komunikacji elektronicznej. Jako część tego procesu, powstał system wymiany informacji o tzw. „smish”, czyli fałszywych wiadomościach, który ułatwia identyfikację i blokadę szkodliwych komunikatów.

Inicjatywa ta jest wynikiem współpracy między zespołem CSIRT NASK, działającym na rzecz bezpieczeństwa teleinformatycznego, a przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi, Policją oraz Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dzięki tej kolaboracji możliwe jest zgłaszanie podejrzanych wiadomości do CSIRT NASK, który tworzy wzorzec takiej wiadomości SMS.

Już od marca operatorzy będą mieli możliwość blokowania wiadomości, które są zgodne z tym wzorcem.

Obowiązek blokowania fałszywych wiadomości, które są zgodne ze wzorcem dostarczonym przez CSIRT NASK, wejdzie w życie 25 marca 2024 roku. Dostęp do systemu będą miały także podmioty publiczne, takie jak administracja skarbowa, które będą mogły zarezerwować określone nadpisy wykorzystywane do wysyłki SMS-ów otrzymywanych przez obywateli. Przykładem może być tutaj nadpis „e-US”, używany przez Krajową Administrację Skarbową. W praktyce oznacza to, że nikt inny nie będzie mógł skutecznie wysyłać takich wiadomości, gdyż operatorzy telekomunikacyjni będą je blokować.