Obchody dziewiątych urodzin Mławskiej Komunikacji Miejskiej

Obchody dziewiątych urodzin Mławskiej Komunikacji Miejskiej

Miejskie autobusy zapewniające darmowy transport dla mieszkańców Mławy, posiadających Kartę Mławiaka, miały wczoraj powód do świętowania. Mławska Komunikacja Miejska, której powstanie było inicjatywą burmistrza Sławomira Kowalewskiego, obchodziła swoje dziewiąte urodziny. Pierwszy kurs autobusu miejskiego odbył się 10 października 2014 roku.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Urząd Miasta Ciechanów, sześć autobusów obsługujących Mławską Komunikację Miejską codziennie pokonuje ponad 1000 kilometrów tras, zapewniając mieszkańcom możliwość dotarcia do różnych części miasta. Rocznie korzysta z nich blisko 400 000 osób.

Karta Mławiaka, pozwalająca na bezpłatne korzystanie z miejskich autobusów, jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców Mławy i można ją wyrobić w urzędzie miasta.