Mława inwestuje 30 mln zł w przystosowanie miasta do zmian klimatu poprzez zarządzanie wodami opadowymi

Mława inwestuje 30 mln zł w przystosowanie miasta do zmian klimatu poprzez zarządzanie wodami opadowymi

Na terenie Mławy odbędzie się szeroko zakrojona inwestycja, której koszt wynosi niemal 30 milionów złotych. Zadaniem projektu jest adaptacja miejskich obszarów do nowych warunków pogodowych, co zostanie osiągnięte dzięki zmniejszeniu ryzyka powodzi przez poprawę retencji oraz efektywne zarządzanie wodami opadowymi. Do realizacji tego przedsięwzięcia miasto zdołało pozyskać środki zewnętrzne, głównie za sprawą programu „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej”.

Właśnie została podpisana umowa pomiędzy Mławą a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. To dokument, który potwierdza finansowe wsparcie dla projektu skoncentrowanego na zwiększeniu zdolności zatrzymywania wód opadowych na terenie miasta. Konkretne działania obejmują m.in. wymianę nawierzchni ulic na perforowaną, co pozwoli na lepszą absorbcję wody deszczowej. Zmiany dotkną takie ulice jak Malinowa, Poziomkowa, Wiśniowa czy Kapliczna, ale również m.in. ulice Prusa, Orzeszkowej, Traugutta, Dmowskiego, Krajowskiego czy Świerkową.

Projekt przewiduje również stworzenie zielonych ogrodów deszczowych w pobliżu publicznych szkół podstawowych oraz zielonych przystanków dla Mławskiej Komunikacji Miejskiej, które znajdą się przy ulicach: Stary Rynek i Mariacka. Zakłada się także rozbudowę terenów zielonych w okolicach zbiorników retencyjnych, m.in. na ulicach Mickiewicza, LG, Ciechanowskiej i Obrońców Mławy.

Zielona infrastruktura zostanie także wprowadzona przy Alei św. Wojciecha i na ulicy Banku Miast. Dodatkowo, planowane jest stworzenie infrastruktury zielono-niebieskiej na skwerze między ulicami Żwirki i Sądową oraz Rynkową. Projekt uwzględnia również wzmocnienie naturalnej retencji wodnej na obszarze pomiędzy ulicami Warszawską i Ogrodową.