Konkurs literacki i plastyczny w Mławie

Konkurs literacki i plastyczny w Mławie

Konkurs organizują Miejski Dom Kultury, Urząd Miasta Mławy i Fundacja For Art. Zgłoszenia można wysyłać do 17-go września. Także osobom, które chcą przedstawić swoją twórczość jury pozostaje coraz mniej czasu. Cały konkurs inspirowany jest twórczością Victora Younga. Swego czasu zniesiono ograniczenia wiekowe. Teraz w konkursie mogą startować zarówno dzieci i młodzież, jak też dorośli.

Jak można składać prace?

Przede wszystkim za pośrednictwem drogi pocztowej. Prace należy przesyłać na adres Miejskiego Domu Kultury – ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława. Na kopercie należy umieścić dopisek „Gdzie są skrzypce Younga” lub III Ogólnopolski konkurs plastyczny „Malowanie muzyką”. Zgłoszenia pocztowe dotyczą zarówno prac literackich, jak też plastycznych. Same prace literacki można także przekazać drogą elektroniczną na adres [email protected]. Prace można złożyć także w Domu Kultury osobiście.

Victor Young Jazz Festival 2021 i rozstrzygnięcie konkursu

Festiwal odbywa się 24-go września. Jest to tradycyjne wydarzenie w kulturowym życiu Mławy. Przed tym terminem zwycięscy oraz laureaci zostaną poinformowani o wynikach, jak też formie, w jakiej przekazane zostaną im nagrody.

Kim był Victor Young?

Skoro konkurs dotyczy postaci tego wybitnego muzyka, warto przybliżyć jego osobę. Muzyk urodził się najprawdopodobniej w 1900 roku, 8-go sierpnia w Chicago. Zmarł natomiast dnia 10-go listopada 1956 roku w Palm Springs, Kalifornia. Muzyk miał polsko – żydowskie korzenie. Jego rodzina pochodziła z Mławy, gdzie regularnie organizuje się festiwal ku jego pamięci. W jego trakcie muzycy prezentują utwory Younga. Prawdziwe imię artysty to Abe Jabłoń. Chociaż Victor urodził się w Chicago, swoje wykształcenie muzyczne uzyskał w Warszawie. Ćwiczył się w grze na skrzypcach oraz komponowaniu. Także w Filharmonii Warszawskiej muzyk miał swój debiut. Jeszcze przed wybuchem rewolucji bolszewickiej, miał możliwość koncertować dla cara Rosji, Mikołaja Czerwonego. Jednak wraz z wybuchem rewolucji, powrócił do Warszawy, również w celu ukończenia studiów. Doczekał się niepodległej Polski, jednak w 1920 na stałe opuścił granice Polski, by z Paryża udać się do Ameryki, gdzie pozostał już do śmierci.

Praca była dla niego wszystkim

Muzyk, w trakcie swojej aktywności artystycznej, stworzył ogromną ilość dzieł. Warto wspomnieć, iż aż 22 razy był nominowany do Oscara, najbardziej prestiżowej nagrody filmowej. Niestety, nagrodę Akademia Filmowa przyznała muzykowi pośmiertnie, za muzykę do filmu „W 80 dni dookoła świata”.

Podejście Younga do polskości

Niestety, ale wedle źródłem, muzyk nie przywiązywał wiele uwagi do swoich polskich korzeni. Być może fakt, iż urodził się w Ameryce i tam spędził pierwsze lata życia, na trwałe ukształtował jego poczucie tożsamości narodowej jako Amerykanina. Publicznie rzadko i niechętnie wypowiadał się na temat swojego pochodzenia. Nie chodził też w zbytnią integrację z innymi emigrantami. Wszak ciężko mówić, by sam był imigrantem. Do wyjazdu do Polski był zmuszony przez ojca, który koncertował z orkiestrą objazdową. Po śmierci swojej żony, a matki Younga, opiekę artystą przejęli dziadkowie, którzy pochodzili właśnie z Warszawy. Niezależnie od tego, jego twórczość zasługuje na ogromne uznanie.