Będą pieniądze przeznaczone dla strażaków naszego powiatu

Będą pieniądze przeznaczone dla strażaków naszego powiatu

Radni z województwa mazowieckiego zdecydowali, że do strażaków w całym województwie trafią środki w postaci różnych przedmiotów. Strażacy otrzymają między innymi: nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, specjalistyczny sprzęt oraz środki ochrony osobistej dla strażaków. W ten sposób samorząd województwa wesprze aż 463 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Mazowsza. Wśród tych jednostek nie zabraknie również tych z powiatu mławskiego.

Samorząd przekaże ponad 11,8 mln zł

Marszałek Adam Struzik podkreślił, że celem samorządu wojewódzkiego jest wsparcie strażaków na wielu płaszczyznach. Udało się wygospodarować środki, które zostaną przekazane na zakup specjalistycznego sprzętu i samochodów, ale również remonty strażnic. Jest to jedyna szansa, aby wesprzeć jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, a także doposażyć poszczególne jednostki. W maju na zebraniu sejmiku radni zdecydowali, że przyznają fundusze na modernizację aż 240 budynków. W ramach tego projektu, który nosi nazwę OSP-2022, gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości 100 tys. zł na zakup nowego ciężkiego lub średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, 80 tys. zł na zakup lekkiego samochodu strażackiego i 50 proc. wsparcia na zakup nowego sprzętu specjalistycznego oraz 20 tys. zł na zakup ochrony strażaków.

Kto otrzymał wsparcie z powiatu mławskiego?

Poniżej lista wszystkich beneficjentów z naszego powiatu:

Dzierzgowo, zakup nowego, średniego samochodu gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe. Wysokość wsparcia wynosi 100 tys. zł,
Turza Mała, zakup sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej strażaka. Dofinansowanie wynosi 7900 zł,
Niegocin, zakup sprzętu specjalistycznego. Wysokość wsparcia wynosi 4550 zł,
Lipowiec Kościelny, zakup środków ochrony osobistej strażaka. Straż otrzymała dofinansowanie w wysokości 7550 zł,
Mława, ul. Padlewskiego 15, zakup sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej strażaka. Dofinansowanie wynosi 15633 zł,
Mława, ul. Piekiełko 66, zakup sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej strażaka. Otrzymane wsparcie wynosi 4367 zł,
Radzanów, zakup sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej strażaka. Straż otrzymała dofinansowanie w wysokości 4550 zł,
Dąbrawa, zakup środków ochrony osobistej strażaka. Dofinansowanie wynosi 10361 zł,
Strzegowo, zakup środków ochrony osobistej strażaka oraz wyposażenia niezbędnego do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie. Dofinansowanie wynosi 7422,00 zł,
Niedzbórz, zakup wyposażenia niezbędnego do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie. Wsparcie wynosi 2217 zł,
Dąbek, zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe. Wsparcie wynosi 100000 zł,
Szreńsk, zakup sprzętu specjalistycznego. Wsparcie wynosi 20000 zł,
Szydłowo, zakup wyposażenia niezbędnego do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie. Wsparcie wynosi 20000 zł,
Wieczfnia Kościelna, zakup sprzętu specjalistycznego oraz środków ochrony osobistej. Otrzymane dofinansowanie wynosi 20000 zł,
Kowalewo, zakup sprzętu specjalistycznego. Wsparcie wynosi 2217 zł.