5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej i Państwowa Straż Pożarna walczy z powodzią na północnym Mazowszu

5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej i Państwowa Straż Pożarna walczy z powodzią na północnym Mazowszu

Na terenie północnego Mazowsza, szczególnie w okolicach Wyszkowa, trwa intensywna walka z powodzią. Prowadzi ją 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej współpracująca z Państwową Strażą Pożarną w Wyszkowie. Ten zespół koncentruje swoje wysiłki na zarządzaniu kryzysem spowodowanym przez powódź i minimalizowaniu jej skutków.

Zarówno 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, jak i Państwowa Straż Pożarna w Wyszkowie, skupiają swoje działania na przeciwdziałaniu konsekwencjom powodzi w miejscowościach Drogoszewo i Młynarze, leżących na obszarze północnego Mazowsza, który został dotknięty kryzysem.

Żołnierze tzw. „Terytorialsów” patrolują pieszo oraz korzystając z pojazdów terenowych, kontrolując stan wałów przeciwpowodziowych i poziom rzeki Bug. Dodatkowo za pomocą samochodów terenowych zapewniają bezpieczny transport dzieci do szkoły oraz dostęp do posesji oddalonych od głównych dróg przez zalane trasy. Podczas swoich patroli żołnierze nawiązują rozmowy z lokalnymi mieszkańcami, pytając o ich potrzeby i problemy.

Działania „Terytorialsów” obejmują także ochronę budynków mieszkalnych i gospodarczych przed podtopieniem, poprzez budowę obwałowań. Pracują w tym celu ramię w ramię ze strażakami, umacniając brzegi rzeki workami wypełnionymi piaskiem. Działania te są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i ochrony ich domów przed zalaniem.

„Nasi żołnierze z determinacją i zaangażowaniem wykonują powierzone im zadania, aby pomóc mieszkańcom dotkniętym kryzysem. Nasze działania są skoordynowane i oparte na ścisłej współpracy z Państwową Strażą Pożarną. Jesteśmy gotowi do podjęcia wszystkich niezbędnych działań, aby zapewnić bezpieczeństwo i pomoc tym, którzy jej potrzebują” – powiedział płk dr Paweł Lech, dowódca 5 MBOT.